PortalFranczyza.pl - oferty franczyzy - Nr 1 w Polsce
Dodaj nową franczyzę (wpis bezpłatny) > Hasło
          

Franczyza KNC


kliknij w miniaturki aby zobaczyć powiększenie

Dane franczyzowe
Jednostki własne: 6
Aktualna liczba placówek franczyzowych: 46
Planowana liczba placówek franczyzowych: 100
 

Informacje o systemie franczyzowym KNC

KNC Nieruchomości działa na rynku już 14 lat i jest firmą z wyłącznie polskim kapitałem. Konsorcjum zajmuje się pośrednictwem w obrocie nieruchomości ale również samo działa jako aktywny inwestor na rynku nieruchomości. W biurach nieruchomości sieci KNC, oferujemy kompleksową obsługę w wykonaniu wysokiej klasy profesjonalistów.
 

Opis systemu franczyzowego

Podstawowe zasady działania sieci:

Pomoc na każdym etapie działań

KNC Global Real Estate, działając od 16 lat na polskim rynku utworzył już zespół menadżerów wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach związanych z branżą nieruchomości, który służy franczyzobiorcom pomocą prawną i doradza w miarę zgłaszanych przez nich potrzeb.

Franczyzodawca wybiera i akceptuje jako indywidualnych franczyzobiorców tylko tych, którzy po przeprowadzeniu odpowiedniego procesu rekrutacyjnego posiadają podstawowe umiejętności, wykształcenie, cechy osobowościowe i środki finansowe wystarczające do prowadzenia działalności franczyzowej.

Sprzedaż usług musi być prowadzona według standardów zatwierdzonych przez KNC czyli nie może się zasadniczo różnić od standardów obowiązujących w oddziałach franczyzodawcy.

Franczyzobiorca jest zobowiązany przy świadczeniu usług stosować formularze i procedury zatwierdzone przez franczyzodawcę.

Franczyzobiorca musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej . Inne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej franczyzobiorcy pozostają w jego gestii i franczyzodawca nie będzie ich wymagał ale zaleca zawarcie takiej umowy z wybranym przez siebie ubezpieczycielem.

Franczyzobiorca ponosi odpowiedzialność za efekty swoich działań, a jego klienci nie mogą zgłaszać roszczeń bezpośrednio franczyzodawcy.

Reklama

Opłata franczyzowa w wysokości zaledwie 500 złotych miesięcznie , którą franczyzobiorcy płacą co miesiąc firmie KNC przekazywana na wspólny fundusz promocyjno – reklamowy, w ramach którego franczyzodawca promuje sieć i jej usługi we wszystkich publikatorach poświęconych rynkowi nieruchomości oraz lokalnych wydawnictwach, w których znajdują się działy z rynku nieruchomości. Ponadto opłata franczyzowy pokrywa koszty utrzymania bezpłatnego oprogramowania online i własnej strony www dla każdego franczyzobiorcy wraz z rozbudowaną indywidualną wyszukiwarką ofert i odrębną prezentacją ofert specjalnych. KNC zobowiązany jest ponadto do bezpłatnej promocji ogólnej firmy w prasie lokalnej, ogólnokrajowej, międzynarodowej i specjalistycznej, w radiu i telewizji oraz zminimalizowania kosztów reklamy szczegółowej i ofertowej poszczególnych biur należących do KNC, bezpłatnej reklamy i eksportu ofert do wielu portali nieruchomości dzięki systemowi WSN.

KNC nie ingeruje w indywidualne sposoby reklamy, promocji oraz techniki sprzedaży stosowane w placówce franczyzobiorcy jednak nie mogą być one sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, przyjętymi standardami etyki wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami i w treści musi być logo lub nazwa KNC.

Prowadzenie biura

Sugerujemy tworzenie biur w co najmniej 10 - tysięcznej miejscowości. Jednak jeśli franczyzobiorca prowadzi już jakąś działalność branżowo związaną z nieruchomościami, możliwe jest utworzenie przez niego placówki w mniejszej miejscowości. Biuro powinno znajdować się w budynku przy głównych ciągach pieszych lub komunikacyjnych, na parterze lub pierwszym piętrze, z wejściem od ulicy i możliwością zamieszczenia szyldu (który obowiązkowo musi zawierać logo KNC) oraz elementów reklamy swoich ofert, w widocznym miejscu. Powinno składać się z dwóch lub więcej pomieszczeń. Obowiązkowym wyposażeniem jest co najmniej jedna czynna linia telefoniczna, faks, co najmniej jeden komputer ze stałym łączem internetowym i co najmniej jeden telefon komórkowy. Ponadto skaner - ksero, drukarka, co najmniej jedno biurko w jednym pomieszczeniu i krzesła dla klientów.

Placówka musi być czynna we wszystkie dni robocze przez co najmniej osiem godzin dziennie (zaleca się również otwarcie przez co najmniej kilka godzin w dni wolne od pracy oprócz świąt).

Franczyzobiorcy, po uzgodnieniach (formie pisemnej) z franczyzodawcą, mogą zająć się tworzeniem nowych placówek na lokalnych rynkach czyli w miejscach dobrze sobie znanych - a franczyzodawca nie będzie angażować się w codzienną działalność operacyjną każdej placówki franczyzowej utworzonej przez franczyzobiorcę.

Nabór pracowników

Za nabór pracowników do placówek franczyzowych odpowiedzialny jest prowadzony przez KNC Branżowy Ośrodek Szkoleniowy (BOS), który prowadzi szkolenia dla kandydatów na stanowisko Asystent Pośrednika.

BOS ukierunkowany jest na przygotowanie i organizację szkoleń oraz praktyk m.in. dla pośredników, rzeczoznawców i zarządców nieruchomości oraz organizacji zawodowych. Usługi świadczone przez BOS wykonywane są przez doświadczonych analityków, wykładowców i trenerów z całego kraju. Zajęcia prowadzone są w różnych formach szkoleń oraz warsztatów. Skierowane są nie tylko do pracowników biur, ale także do ich właścicieli i menadżerów.

W BOS organizowane są też profesjonalne szkolenia z zakresu obrotu nieruchomościami i dziedzin pokrewnych, na które zapraszane są także osoby spoza firmy. Wykłady prowadzą wybitni specjaliści nieruchomości.

Personel franczyzodawcy

Osoby te służą pomocą i doradztwem w sprawach związanych z prowadzeniem placówki i prawidłowym wykonywaniem usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Dlaczego powinniście wybrać branżę nieruchomości?

Branża obrotu nieruchomościami to branża, która zawsze była i będzie istnieć. Mimo chwilowych spadków popytu ludzie zawsze będą gdzieś mieszkać, pracować, uprawiać rolę. To branża, która nie przestaje działać nawet w czasach kryzysów, kiedy kwitną interwencyjne sprzedaże. Na całym świecie zawsze i wciąż wynajmuje się i sprzedaje mieszkania, domy, kamienice, biura, powierzchnie handlowe czy ziemię.

Branża obrotu nieruchomościami w Polsce bardzo dobrze się rozwija. Oparła się nawet globalnemu kryzysowi finansowemu. W ciągu ostatnich lat zmieniła się także mentalność Polaków – coraz bardziej zapracowani, coraz chętniej korzystają z usług specjalistów, którzy nie tylko znajdą za nich dom lub mieszkanie, ale bezpiecznie i kompleksowo przeprowadzą całą transakcję. W ostatnich latach ludzie przekonali się także, że inwestowanie w nieruchomości to najlepszy sposób lokowania pieniędzy!

Dlatego prowadzenie biura obrotu nieruchomościami to interes, który – dobrze prowadzony – daje poczucie stabilizacji, bezpieczeństwa, a także duże zyski.
 
Informacje o franczyzodawcy
Prowadzenie każdego biznesu, niezależnie od jego rodzaju oraz branży, wymaga poniesienia kosztów początkowych, związanych z rozpoczynaniem działalności, a później comiesięcznych niemałych nakładów. Szczególnie ciężko jest drobnym przedsiębiorstwom, które muszą przebić się z ofertą przez silnie działającą – często w postaci wielkich zakładów – konkurencję. Dlatego statystycznie w ciągu pierwszych 5 lat działalności bankrutuje ponad połowa zakładanych w Polsce interesów. Nie inaczej dzieje się z firmami z branży obrotu nieruchomościami. Dlatego warto przystąpić do sieci i działać na zasadach franczyzy. Taki sposób pozwala nie tylko na prowadzenie własnego biznesu pod znaną i sprawdzoną marką, ale przynosi duże oszczędności poprzez obniżenie bieżących kosztów, a jednocześnie pozwala korzystać z rozwiniętego systemu oraz szerokiej reklamy i promocji.

Dzięki temu franczyza stała się bardzo modnym i opłacalnym sposobem prowadzenia biur nieruchomości w Polsce. Biura obrotu nieruchomościami dynamicznie rozwijają swoje sieci franczyzowe i przystępuje do nich coraz więcej osób - nie tylko tych dopiero startujących w branży, ale też małych biur, które w franczyzie widzą swoją szansę na przetrwanie. W ciągu zaledwie dwóch ostatnich lat liczba oddziałów różnych biur pośrednictwa nieruchomości w 10 największych sieciach franczyzowych w Polsce wzrosła prawie o 100 proc.

Najbardziej opłacalne jest przystępowanie do największych sieci. Dołączenie na warunkach franczyzy do KNC Global Real Estate przynosi wymierne korzyści nie tylko finansowe, ale już na starcie pozwala prowadzić biznes w dynamicznie rozwijającej się firmie, mającej korzenie na rynku polskim i z rozmachem wkraczającej na rynki światowe.

KNC Global Real Estate jest także najlepiej rozwijającą się siecią wśród biur obrotu nieruchomościami w Polsce. W bieżącym roku firma osiągnęła największą liczbę placówek spośród wszystkich polskich firm w branży.

Agencje nieruchomości rozwijające sieci franczyzowe

Już w tej chwili przystąpienie do KNC Global Real Estate na zasadach franczyzy opłaca się bardziej, niż przystąpienie do innych biur (np. dlatego, że mamy największą ilość ofert na wyłączność oraz dostęp do ponad 15 tys. ofert w kraju i zagranicą). Tendencja ta nie tylko będzie się utrzymywać, ale wraz z wzrostem liczby oddziałów franczyzowych współpraca z nami będzie coraz bardziej opłacalna! Dzieje się tak m.in. poprzez obniżenie kosztów bieżących oraz poprzez wspólne wydatki - np. reklamowe.
 
Nakłady inwestycyjne
Minimum kwota inwestycji: 20000 zł
Opłata wstępna: jej wysokość ustalana jest indywidualnie
Opłata bieżąca: 5% lecz nie mniej niż 1000 zł / msc
Opłata marketingowa: n.d.
 
Wymagania - Informacje dla franczyzobiorcy
W zamian za udzielenie prawa do korzystania z naszego loga i sprawdzonych metod działania oczekujemy od franczyzobiorców stałej opłaty miesięcznej w wysokości jedynie 500 złotych miesięcznie . To jest najniższa i najkorzystniejsza opłata franchisingowa wśród polskich firm pośrednictwa nieruchomości.

Przystępując do KNC, Franczyzobiorca może wybrać odpowiedni dla siebie model franczyzy, spośród proponowanej przez sieć tzw. FRANCZYZY STANDARD i FRANCZYZY PARTNERSKIEJ.

FRANCZYZA STANDARD - daje Franczyzobiorcy korzyści szczegółowo opisane w dziale: Co oferujemy. Do końca 2014 roku nie pobieramy opłaty licencyjnej , która do tej pory wynosiła 2000 zł / brutto Opłata franczyzowa wynosi 500 złotych miesięcznie

FRANCZYZA PARTNERSKA – obok korzyści występujących przy Franszyzie Standard, daje możliwość Franczyzobiorcy budowania sieci franczyzowej, poprzez pozyskiwanie nowych franczyzobiorców, co daje oczywiste, wymierne i dość spore korzyści finansowe. Opłata licencyjna wynosi 12 000 zł brutto (może być negocjowana) Opłata franczyzowa wynosi 500 złotych miesięcznie

To, co osoba przystępująca do naszej firmy bezwzględnie musi dać od siebie to dostosowanie się do standardów wypracowanych i obowiązujących w naszej firmie. Ale mimo iż brzmi to groźnie, tak naprawdę jest bardzo proste i przynosi same korzyści w postaci dobrego wizerunku i sprawnego zarządzania. Wymagamy np. by biuro oddziału spełniało standardy obowiązujące w naszej sieci – m.in. składało się z co najmniej z dwóch pomieszczeń przeznaczonych do pracy i znajdowało się w budynku przy głównym ciągu pieszym lub komunikacyjnym. Oczekujemy także, że biuro czynne będzie we wszystkie dni robocze przez co najmniej osiem godzin dziennie. Mamy również ściśle określone procedury, zasady sprzedaży usług czy obiegu dokumentów oraz jednolite formularze. Ale przez cały okres współpracy, w razie ewentualnych problemów lub niejasności, służymy franczyzobiorcom radą i pomocą w przestrzeganiu naszych reguł.

Ponadto oczekujemy od franczyzobiorcy, że dołoży wszelkich starań w celu rozwijania działalności franczyzowej oraz w celu utrzymywania jednolitego wizerunku i reputacji naszej sieci oraz że będzie nam udostępniać dające się zweryfikować dane operacyjne w celu ułatwienia określenia stopnia rozwoju swojej działalności. Wymagamy także, by na naszą prośbę franczyzobiorca umożliwiał nam i naszym przedstawicielom dostęp do swoich pomieszczeń i swojej dokumentacji.

Zarówno w trakcie obowiązywania umowy, jak i po jej wygaśnięciu franczyzobiorca nie ma prawa ujawniać osobom trzecim „know-how” udostępnionego mu przez franczyzodawcę.
 
Wiadomości o systemie franczyzowym

Opinie franczyza KNC

Opinie o franczyzie KNC, Komentuj ! Jeszcze nie ma żadnej wypowiedzi. Niech Twoja będzie pierwsza.
Kontakt - franczyzodawcy
Nazwa firmy KNC Global Real Estate
Adres ul. Krakowska 7
  33-100 Tarnów
zobacz numer telefonu i e-mail
Nazwa kontaktu
tel. 1
tel. 2
fax.
email
wwwFormularz kontaktowy
Imię - Nazwisko
email
tel.
Wiadomość
Podaj wynik: 7 + sześć =
   
 


Zobacz podobne franczyzy
Franczyza Emmerson Emmerson S.A. organizuje sieć biur nieruchomości na terenie całej Polski w oparciu o własny system franczyzowy. Emmerson S.A. oferuje...
Franczyza Nieruchomości M12 Jesteśmy grupą młodych ludzi którzy wieloletnie doświadczenie przekładają teraz na pracę w obrocie nieruchomości. Posiadamy...
Dodaj franczyzę
Polecamy
Biura do wynajęcia
Szukasz powierzchni biurowej
do wynajęcia ?
https://biuranet.pl/
Biura serwisowane
Biuro serwisowane do wynajęcia
bez prowizji od najemcy
www.ibiuraserwisowane.pl
Twoja reklama tutaj