PortalFranczyza.pl - oferty franczyzy - Nr 1 w Polsce
Dodaj nową franczyzę (wpis bezpłatny) > Hasło
          

Franczyza Orlen


kliknij w miniaturki aby zobaczyć powiększenie

Dane franczyzowe
Jednostki własne: n.d.
Aktualna liczba placówek franczyzowych: n.d.
Planowana liczba placówek franczyzowych: n.d.
 

Informacje o systemie franczyzowym Orlen

Zawarcie z PKN ORLEN SA umowy franczyzy, dotyczącej uczestnictwa stacji paliw we Franczyzowej Sieci Stacji Paliw pod nazwą ORLEN lub BLISKA, zapewnia przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie detalicznej sprzedaży paliw przynależność do znakomicie rozpoznawalnej i dynamicznie rozwijającej się sieci stacji paliw, zrzeszającej największą ilość detalicznych punktów sprzedaży paliw w Polsce.

Udział w sieci detalicznej Koncernu na zasadach franczyzy umożliwia skuteczną rywalizację z konkurencją, zarówno ze stacjami należącymi do innych markowych operatorów działających na naszym rynku jak  i ze stacjami niezależnymi, nie zrzeszonymi w żadnej zorganizowanej i zarządzanej sieci.

PKN ORLEN SA przekazuje Franczyzobiorcy  własne know-how oraz popartą wieloletnim doświadczeniem, sprawdzoną  w praktyce koncepcję biznesową prowadzenia stacji paliw w zmiennych warunkach otoczenia rynkowego, zapewniając jednocześnie przez cały okres współpracy stałą opiekę menadżerów działających w strukturach regionalnych Koncernu oraz doradztwo biznesowe.

Franczyzobiorca, korzystając z doświadczenia, wiedzy oraz doradztwa PKN ORLEN w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na stacji paliw, zachowuje przy tym pełną niezależność gospodarczą działając we własnym imieniu i na własny rachunek.
 

Opis systemu franczyzowego

Uczestnictwo we Franczyzowej Sieci Stacji Paliw ORLEN/ BLISKA zapewnia ponadto przedsiębiorcy m.in. następujące korzyści:

- gwarancję ciągłości zaopatrzenia w paliwa najwyższej jakości,
- atrakcyjne warunki zakupu paliw w zakresie cen oraz odroczonego terminu płatności,
- zewnętrzną oraz wewnętrzną identyfikację wizualną stacji -  jednolitą dla całej detalicznej sieci sprzedaży paliw (koszt prac w tym zakresie ponosi PKN ORLEN SA),
- projekt umeblowania sali sprzedaży stacji zapewniający maksymalizację przychodów ze sprzedaży oraz wprowadzenie i stosowanie nowoczesnych zasad merchandisingu,
- korzystanie z  jednolitych standardów obsługi klientów oraz usług świadczonych na stacjach,
- umożliwienie korzystania z nowoczesnego systemu informatycznego, wspomagającego oraz ułatwiającego proces zarządzania stacją paliw,
- uczestnictwo w opracowanych przez Koncern programach lojalnościowych dla klientów indywidualnych (VITAY) oraz przedsiębiorców (FLOTA) a także obsługa międzynarodowych kart paliwowych (DKV, UTA),
- udział pracowników stacji w organizowanych przez Koncern szkoleniach, w  szczególności w zakresie standardów obsługi klienta,
- uczestnictwo stacji paliw w licznych akcjach promocyjnych i reklamowych jednolitych dla całej sieci PKN ORLEN SA.
 
Informacje o franczyzodawcy
Zasady dostępu do Sieci Franczyzowej są jednolite dla wszystkich przedsiębiorców:

- wyrażających gotowość współpracy z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. na zasadach określonych w umowie franczyzowej, m.in. w zakresie wyłącznej sprzedaży na stacji paliw produkowanych  przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.,
- wyrażających gotowość sprzedaży produktów pozapaliwowych wg zasad obowiązujących w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A.,
- wyrażających gotowość świadczenia usług określonych w umowie franczyzowej według standardów obowiązujących w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A.,
- spełniających kryteria doboru lokalizacji dla stacji franczyzowej.


Kryteria doboru lokalizacji

- Lokalizacja stacji powinna odpowiadać założeniom PKN ORLEN S.A. dotyczącym funkcjonowania sieci detalicznej PKN ORLEN S.A. orazzapewniać odpowiedni potencjał sprzedaży paliw,
- Sytuacja prawna nieruchomości:
- Umowa franczyzowa może zostać zawarta z przedsiębiorcą posiadającym tytuł prawny do nieruchomości tj. prawo własności, użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem.


 
 
Nakłady inwestycyjne
Minimum kwota inwestycji: n.d.
Opłata wstępna: n.d.
Opłata bieżąca: n.d.
Opłata marketingowa: n.d.
 
Wymagania - Informacje dla franczyzobiorcy

 
Wiadomości o systemie franczyzowym

Opinie franczyza Orlen

Opinie o franczyzie Orlen, Komentuj ! Jeszcze nie ma żadnej wypowiedzi. Niech Twoja będzie pierwsza.
Kontakt - franczyzodawcy
Nazwa firmy Orlen
Adres Ul. Bielańska 12
  00-085 Warszawa
zobacz numer telefonu i e-mail
tel. 1
email
wwwFormularz kontaktowy
Imię - Nazwisko
email
tel.
Wiadomość
Podaj wynik: 1 + cztery =
   
 


Dodaj franczyzę
Polecamy
Biura do wynajęcia
Szukasz powierzchni biurowej
do wynajęcia ?
https://biuranet.pl/
Biura serwisowane
Biuro serwisowane do wynajęcia
bez prowizji od najemcy
www.ibiuraserwisowane.pl
Twoja reklama tutaj