Czym jest umowa franczyzy? Jakie prawa i obowiązki powinny zostać określone w umowie? Franchising w praktyce

Patrycja Wroniarczyk
Umowa franczyzy to bardzo ważny dokument, który określa zasady współpracy między franczyzodawcą i franczyzobiorcą. Chcesz wybrać taki model marketingowy? Zobacz, na co zwrócić szczególną uwagę podczas analizowania treści umowy.
umowa franczyzy

Biznes franczyzowy cieszy się w Polsce bardzo dużą popularnością. Dla wielu osób staje się on świetnym sposobem na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Pamiętaj, że ten system opiera się na współpracy. Aby mogła ona przebiegać bez zakłóceń, niezbędne jest dokładne określenie praw i obowiązków każdej ze stron umowy. Jakie są najważniejsze zasady prowadzenia biznesu na podstawie umowy franczyzy?

Franczyza i jej podstawowe zasady

Czym jest franczyza? Modelem współpracy pomiędzy znaną marką, dla której priorytetem jest posiadanie możliwie jak największej liczby punktów handlowych lub usługowych w całym kraju, a przedsiębiorcą, który decyduje się na prowadzenie działalności pod znanym szyldem. Gdy przystępujesz do takiej sieci, dostajesz prawo do korzystania z logo oraz wsparcia znanej marki. Zasady są jednak tu jednak ściśle określane między stronami jeszcze przed rozpoczęciem współpracy.

Dla kogo franczyza to dobre rozwiązanie?

Rynek franczyzy w Polsce cieszy się wielką popularnością z kilku względów. Dla znanej marki jest to szansa na dalszy rozwój i pozyskiwanie nowych klientów z dala od głównej siedziby. Dla ciebie może się stać świetnym sposobem na rozpoczęcie działalności. Chcesz zacząć własny biznes, a jednocześnie ograniczyć ryzyko niepowodzenia do minimum? Możesz to zrobić, stając się częścią znanej sieci franczyzowej. Dzięki temu nie musisz martwić się o promocję i reklamę. Dodatkowo korzystać ze sprawdzonego modelu prowadzenia działalności gospodarczej oraz ze wsparcia bardziej doświadczonych franczyzobiorców. Wszystko na podstawie umowy franczyzy.

ABC franczyzy

Najważniejsze zasady franczyzy mówią, że:

 • właścicielem znaku towarowego jest franczyzodawca, a franczyzobiorca prowadzi działalność pod jego szyldem na określonych zasadach;
 • franczyzodawca zezwala na korzystanie ze swego szyldu, który zwiększa szansę na przyciągnięcie potencjalnych klientów;
 • franczyzobiorca pokrywa koszty związane z otwarciem lokalu i zakupem towaru;
 • franczyzobiorca postępuje zgodnie z wytycznymi organizatora sieci.

System franczyzowy ma wiele zalet, dzięki czemu i znana marka, i franczyzobiorca mogą wiele zyskać. Ich prawa i obowiązki pomaga uregulować umowa, zawierana pomiędzy franczyzodawcą i jej nowymi partnerami. Czym wyróżnia się taki dokument?

Umowa franczyzy – dlaczego jest tak ważna?

Każda umowa jest ważna – szczególnie gdy dotyczy pracy, która w najbliższych latach ma decydować o jakości twojego życia. Chcesz uniknąć problemów? Zobacz, na jakie kwestie warto zwrócić największą uwagę.

Czym wyróżnia się umowa franczyzy?

Umowa franczyzy należy do umów nienazwanych, co oznacza, że ani kodeks cywilny, ani żadna inna ustawa nie regulują jej zapisów. Pewne cechy takiego dokumentu upodabniają go do umów cywilnoprawnych, m.in. tych dotyczących własności intelektualnej. Musisz jednak przyjąć, że polskie prawo nie normuje zasad takiej współpracy. Efekt? Sytuacja prawna takiej formy działalności jest dość skomplikowana.

Głównym przedmiotem tej umowy jest tzw. pakiet franczyzowy, określający zasady korzystania ze znaku towarowego znanej sieci oraz know-how – modelu postępowania, którego przedsiębiorcy tworzący sieć franczyzową muszą się trzymać. To najprostsza definicja. A co z praktyką?

Jak wygląda taka umowa?

Jeśli chcesz sprawdzić, jak wygląda przykładowa umowa franczyzowa, masz kilka możliwości. W internecie nie brak grup dyskusyjnych na ten temat, funkcjonują też liczne portale specjalistyczne, skoncentrowane na zagadnieniach związanych z franczyzą. Możesz z nich pobrać wzór umowy w PDF i na spokojnie zapoznać się z najważniejszymi punktami takiego dokumentu.

Każda sieć ma prawo formułować umowę na swoich zasadach, trudno znaleźć jeden uniwersalny wzór dokumentu. Nie brak jednak elementów, które muszą się w niej pojawić obowiązkowo.

Co musi zawierać umowa franczyzowa?

Umowa franczyzy zawarta jest na konkretny okres. Czas trwania umowy i zasady, których obie strony muszą przestrzegać podczas obowiązywania umowy, to podstawa. W dokumencie tym muszą się znaleźć również informacje dotyczące zerwania współpracy i okresu wypowiedzenia. Umowa powinna też wskazać obszar działania franczyzobiorcy oraz regulować kwestie dotyczące reklamy.

Umowa franczyzy zawiera przede wszystkim informacje na temat zasad, na jakich opierać będzie się współpraca między franczyzodawcą a franczyzobiorcą. Najważniejsze kwestie to:

 • zasady przystąpienia do danej sieci franczyzowej;
 • prawa i obowiązki stron umowy;
 • zasady prowadzenia działalności konkurencyjnej;
 • zasady sprzedaży towarów i usług;
 • zasady korzystania ze znaków towarowych i oznaczenia sieci;
 • uprawnień, z jakich franczyzodawca może korzystać podczas kontroli;
 • wysokość kar umownych.

Umowa franczyzy musi też ustalić kwestię wzajemnych świadczeń. Dla ciebie jako franczyzobiorcy szczególnie ważne są kwestie związane z wysokością opłat licencyjnych i zasad rozliczania się z franczyzodawcą.

Umowa franczyzy – jakie problemy są najczęstsze?

Wiesz już, co zawiera umowa franczyzy. Pora skupić się na tych problemach, które pojawiają się najczęściej. Lista praktyk naruszających zbiorowe interesy franczyzobiorców jest dość długa. Najczęściej zdarza się, że franczyzodawca narzuca wysokie opłaty, co sprawia, że w początkowym okresie działalności franczyzobiorca ma poważne problemy z osiągnięciem realnych zysków dla siebie. Spore emocje wywołuje też umowny zakaz konkurencji, który często obowiązuje nie tylko w okresie trwania umowy, ale i po wypowiedzeniu umowy.

Czy to się zmieni? Czy możliwy jest projekt ustawy regulującej odgórnie najważniejsze kwestie związane z franczyzą? Czas pokaże. Coraz częściej mówi się o konieczności wprowadzenia przepisów, które określałyby zasady współpracy franczyzowej w taki sposób, by zabezpieczyć interesy franczyzobiorców. Na razie takich przepisów nie ma, musisz zatem zapoznać się z treścią przed podpisaniem dokumentu, zwracając szczególną uwagę na prawa i obowiązki obu stron umowy oraz wysokość opłat franczyzowych.

Europejski kodeks i jego zasady

Wzorem dla ustawy mógłby się stać Europejski Kodeks Etyki Franczyzy. To praktyczny zbiór zasad, których warto przestrzegać przed podpisaniem umowy, podczas jej trwania oraz po rozwiązaniu współpracy.

Zgodnie z tym kodeksem, franczyzodawca powinien traktować franczyzobiorców jako niezależnych przedsiębiorców, a nie traktować ich jak swoich pracowników. Powinien też dbać o odpowiednią promocję marki i informować franczyzobiorców o swoich decyzjach, szczególnie tych, które dotyczą całej sieci. Franczyzobiorca ma z kolei:

 • zachować lojalność wobec franczyzodawcy;
 • dbać o dobry wizerunek sieci;
 • nie ujawniać osobom trzecim know-how i innych informacji istotnych dla funkcjonowania danej franczyzy, nawet po rozwiązaniu umowy franczyzy.

System franczyzowy w Polsce ma się doskonale, a chętnych na dołączenie do znanych sieci nie brakuje. Jeśli uważasz, że taki model pracy jest dla ciebie odpowiedni, postaraj się znaleźć dla siebie odpowiedniego partnera i podpisać z nim taką umowę franczyzy, która będzie dla ciebie korzystna.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts